...read the wave
Nano Research...Nano-Forschung
Nano Onderzoek
www.nano-Tsunami.com


kamer zet deur open voor project van ut en drie andere universiteiten

Miljoeneninjectie voor nieuw nano-instituut


Er komt, als het aan de Tweede Kamer ligt, een nieuw instituut voor nanotechnologie. Onder de noemer NanoSystems4Vitality (NS4V) willen de universiteiten van Twente, Groningen, Nijmegen en Wageningen samen met het bedrijfsleven gericht werken aan nanotechnologische toepassingen op het gebied van voeding en gezondheid. De hoofdvestiging zou op de UT-campus moeten komen, vanwaaruit de nieuwe activiteiten worden aangestuurd.

Met het aannemen van een motie van VVD-Kamerlid Stef Blok, op 13 oktober, heeft de Tweede Kamer de deur voor een miljoeneninjectie in NS4V wagenwijd open gezet, al is het laatste woord aan minister Brinkhorst van Economische Zaken. Brinkhorst zou voor dit doel ongeveer 25 miljoen euro moeten onttrekken aan de pot `extra aardgasbaten'. De verwachting is dat NS4V voor honderd researchers werk oplevert, exclusief administratieve ondersteuning. Ook de vier universiteiten (onder meer door het beschikbaar stellen van personeel en faciliteiten) en de industrie investeren fors in het plan.

Met NanoSystems4Vitality willen de vier universiteiten gericht werken aan nanotechnologische toepassingen op het gebied van voeding en gezondheid. De industrie heeft daar grote behoefte aan. Discussies aan de hand van concrete thema's moeten de knelpunten in kaart brengen waar de vier universiteiten mee aan de slag kunnen. De industrie bepaalt de agenda. `Bijvoorbeeld systemen voor de monitoring van voedselkwaliteit', legt Kees Eijkel, technisch-commercieel directeur van Mesa+ uit. Eijkel is trekker van het voorstel namens de vier deelnemende universiteiten en vindt de samenwerking tussen de UT en de universiteiten van Groningen, Wageningen en Nijmegen in NS4V `voor de hand liggend'. Met Mesa+ heeft Twente immers een fameus nanotechnologisch instituut in huis, terwijl de andere universiteiten op het gebied van voeding en gezondheid toonaangevend zijn. `Het is een beresterk concept', vindt Eijkel. `Het moment is daar, maar het is van belang dat andere partijen dat ook erkennen. Dat heeft de Kamer nu gedaan.' De ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie, voedsel en gezondheid zijn ook voor de industrie heel interessant.'

Het is aan de minister van Economische Zaken om de motie ook uit te voeren. Volgens CDA-parlementariër Pieter Omtzigt is de kans groot dat Brinkhorst dat doet, omdat het kabinet duidelijk heeft aangegeven groot belang te hechten aan het project. `Maar, als Brinkhorst nog eens extra wil komen discussiëren, dan is-ie van harte welkom. Die motie moet gewoon op korte termijn worden uitgevoerd. Dit is goede toegepaste wetenschap in een ideale vorm van publiek-private samenwerking.'

Dat de motie met 109 tegen 22 stemmen is aangenomen, noemt Eijkel `een zeer belangrijk signaal', temeer omdat de tegenstemmers alleen problemen hadden met de herkomst van het geld. `De Tweede Kamer heeft nu duidelijk uitgesproken dat NanoSystems4Vitality er moet komen. We moeten nu aan de slag met het uitdiepen van de thema's en het uitstippelen van een roadmap.' Een slag om de arm houdt hij nog wel. `De kans is heel groot dat NS4V er komt, maar zeker zijn we nog niet. Als er, bij wijze van spreken, morgen vogelgriep in Nederland uitbreekt, dan zijn die aardgasbaten misschien wel ergens anders voor nodig.'

 

Source : Copyright redactie UT-Nieuws .
This story has been adapted from a news release -
Diese Meldung basiert auf einer Pressemitteilung -
Deze tekst is gebaseerd op een nieuwsbericht -

who is reading
the wave ?

missed some news ?
click on archive photo

 

or how about joining us

 

or contacting us ?

 


about us

 

our mission