Guest Writer - Gastautor - Gast Schrijver


K.P. Merlinq

Merlinq in Nanoland

 

 

Nanotechnologie ontbreekt op Holland-InnovationIn Den Haag vond 3 november j.l. Holland-Innovation plaats, het grootste jaarlijkse evenement voor innovatief en ondernemend Nederland. Tussen de vele vernuftige vindingen en mooie initiatieven viel echter nauwelijks een spoor te bekennen van nanotechnologie. Dat terwijl dit sinds 2004 voor zowel Nederland als Europa geldt als een speerpunt in het innovatie-beleid.

Een rondgang langs de aanwezigen leerde dat een meerderheid weliswaar bekend is met de term ‘nanotechnologie', maar zich geen beeld heeft gevormd van de betekenis. Op een enkele uitzondering na ervaart men het blijkbaar als irrelevant voor de eigen leefwereld. Onder verwijzingen naar ‘futuristisch', ‘complex', ‘fundamenteel onderzoek' en ‘andere landen' wordt het vooral op afstand geplaatst.

Ten onrechte, menen insiders, gezien de snelheid van ontwikkelingen en de voorziene impact in economisch zin of zelfs voor de maatschappij als geheel. Oriënteer vroegtijdig op belangen voor de organisatie en samenleving luidt hun devies. Het aantal toepassingen groeit gestaag en zou reeds kansen bieden voor innovatieve organisaties.

Het grote verschil in perceptie is opvallend, hoewel niet uitzonderlijk bij nieuwe technologie. Gangbare oorzaken zijn overschatting of tunnel-visie van betrokkenen, gebrekkige communicatie met de omgeving en weerstand tegen verandering. In dit geval speelt de tot dusver beperkte informatie-voorziening zeker een rol. Hierin valt echter verbetering te verwachten - op initiatief van de overheid - aangezien innovatie is gebaat bij snelle verspreiding van kennis.

Hoe dan ook, de almaar groeiende budgetten voor ontwikkeling van nanotechnologie moeten op enig moment tot resultaat leiden. Wellicht te zien bij de 2006 editie van dit inspirerende evenement.


Volgende keer meer commentaar van MERLINQ IN NANOLAND.

Actie&Reactie
zijn welkom

 

K.P. werd in 1969 geboren in Zuid-Holland. Was na zijn studie Informatiekunde voor een aantal jaren betrokken bij projecten op het gebied van Nieuwe Media. Heeft vervolgens als project-/interimmanager en consultant een grote varieteit aan organisaties bijgestaan. Varierend van start-up tot multinational, met name in sectoren finance, logistiek, zakelijke dienstverlening en IT. Tussendoor YMP programma aan Nijenrode Universiteit doorlopen. Draagt als zelfstandig management consultant bij aan ontwikkeling van organisaties, met focus op bezieling en innovatie.

Vanuit belanstelling voor invloed van nieuwe technologie op het leven en bezorgdheid voor het toekomstig leefklimaat van zijn kinderen heeft hij interesse ontwikkeld in nano-tech. Ziet de ongekende mogelijkheden, maar ook gevaren. Vindt het daarom van groot belang dat er in Nederland voldoende informatie-uitwisseling is tussen alle belanghebbenden, en met name zoveel mogelijk publieke discussie. Dit ter stimulering van toepassing nano-technologie op verantwoorde wijze.

K.P. heeft zich ten doel gesteld hier aan bij te dragen, door vragen stellen aan overheid, wetenschap en industrie over hun standpunten. Zowel ter verantwoording, als om te begrijpen en onnodige publieke angst weg te nemen.

 

© 2004 K.P. Merlinq Holland

 
 
The contents of this page, including the views expressed above, are the responsibility of the author. They do not represent the views or policies of Nano Tsunami Dot Com, except where explicitly stated.

K.P. Merlinq

 

 


who is reading
the wave ?

missed some news ?
click on archive photo

 

or how about joining us

 

or contacting us ?

 


about us

 

our mission