Guest Writer - Gastautor - Gast Schrijver


K.P. Merlinq

Merlinq in Nanoland

 

 

Nederland geen NanoWater-land.

 

Amsterdam had onlangs weer een primeur. In de schaduw van AquaTech 2004, de internationale beurs voor de waterindustrie, vond de eerste editie plaats van ‘NanoWater’. Doel hiervan was kennis en ideeen uit te wisselen over toepassing van nano-technologie bij het oplossen van waterproblematiek.

Beschikbaarheid van betaalbaar schoon water wordt gezien als een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in deze eeuw. Nu al kampen veel regio’s met een probleem op dit gebied, ook in het Westen. Naar verwachting neemt dit de komende decennia enorme proporties aan en vormt daarmee de basis voor een miljarden-industrie.

Nano-technologie wordt hierin een factor van belang. Enerzijds als bijdrage in oplossingen; denk aan energie-zuinige omzetting van zout in zoetwater en effiecente waterzuivering. Anderszijds zelf als onderdeel van het probleem. Immers, bij groeiende toepassing van nano-technologie neemt de kans toe dat schadelijke deeltjes in het mileu terechtkomen. Waterzuivering zal ook op dat niveau nodig zijn; wellicht middels ‘zetta-technologie’.

Uiteindelijk zal elke natie met deze materie te maken krijgen. Beleid zou er dan ook op gericht moeten zijn hier reeds nu een rol in te vervullen. Dit onderwerp is veel te belangrijk om je in een laat stadium te laten verrassen door wat anderen hebben bedacht. Het is echter de vraaag of dit besef voldoende is doorgedrongen in Nederland.

Het selecte internationale gezelschap dat zich verzamelde voor ‘NanoWater’ bestond hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van de nano-tech industrie, waaronder enkele prominente voorlopers. De gebruikerskant cq waterindustrie leek nauwelijks vertegenwoordigd. Noch was er serieuze Nederlandse inbreng van overheid, onderwijs of wetenschappelijke instituten. Waar waren zij?!

Misschien lag het aan de uitnodigingen van de organisatie of de timing. Wellicht zijn er in Nederland wel degelijk vooruitstrevende projecten gaande op dit gebied. In dat geval verneem ik graag de details, want mij zijn ze niet bekend. Vooralsnog heeft het er de schijn van dat hier niets gebeurt.

Voor een land met zo’n rijke historie in de internationale water-business, met uitmuntende wetenschappers, en kenniseconomie als streven, zou dit een ideaal speerpunt zijn. Initiatieven op nano-water gebied zouden echt ‘zoden aan de dijk’ kunnen zetten voor de Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld meer dan recente politieke voornemens omtrent hamburger-afmetingen of verlaging van vennootschapsbelasting. Of beperken we ons liever tot ‘Nederland Baggerland’ en laten waterwetenschap, -innovatie en ons milieu aan anderen over?


Volgende keer meer commentaar van MEERLINQ IN NANOLAND.

Actie&Reactie
zijn welkom

 

K.P. werd in 1969 geboren in Zuid-Holland. Was na zijn studie Informatiekunde voor een aantal jaren betrokken bij projecten op het gebied van Nieuwe Media. Heeft vervolgens als project-/interimmanager en consultant een grote varieteit aan organisaties bijgestaan. Varierend van start-up tot multinational, met name in sectoren finance, logistiek, zakelijke dienstverlening en IT. Tussendoor YMP programma aan Nijenrode Universiteit doorlopen. Draagt als zelfstandig management consultant bij aan ontwikkeling van organisaties, met focus op bezieling en innovatie.

Vanuit belanstelling voor invloed van nieuwe technologie op het leven en bezorgdheid voor het toekomstig leefklimaat van zijn kinderen heeft hij interesse ontwikkeld in nano-tech. Ziet de ongekende mogelijkheden, maar ook gevaren. Vindt het daarom van groot belang dat er in Nederland voldoende informatie-uitwisseling is tussen alle belanghebbenden, en met name zoveel mogelijk publieke discussie. Dit ter stimulering van toepassing nano-technologie op verantwoorde wijze.

K.P. heeft zich ten doel gesteld hier aan bij te dragen, door vragen stellen aan overheid, wetenschap en industrie over hun standpunten. Zowel ter verantwoording, als om te begrijpen en onnodige publieke angst weg te nemen.

 

© 2004 K.P. Merlinq Holland

 
 
The contents of this page, including the views expressed above, are the responsibility of the author. They do not represent the views or policies of Nano Tsunami Dot Com, except where explicitly stated.

K.P. Merlinq

 

 


who is reading
the wave ?

missed some news ?
click on archive photo

 

or how about joining us

 

or contacting us ?

 


about us

 

our mission