Nano Debate...Nano-Debatten...Nano-Debat

 

Nanodeeltjes: Zijn ze ook veilig voor de gezondheid?

Nanodeeltjes zijn zeer klein: het zijn deeltjes met afmetingen tussen de een tiende en honderden nanometer één nanometer is een miljardste meter. Deeltjes van die grootte bestaan al zo lang als de wereld. De mens was voorheen slecht in staat ze te herkennen en te meten. Daardoor kon ook geen gebruik worden gemaakt van hun eigenschappen.

Inmiddels zijn ingenieurs in staat zelf nanodeeltjes te ontwerpen en op maat te maken. De eigenschappen daarvan zijn veelbelovend: ze zijn bijvoorbeeld licht, oersterk en zeer goed geleidend. Maar zijn ze ook veilig voor de gezondheid?

In het buitenland staat de veiligheid van nanodeeltjes op de politieke agenda, onder andere door de activiteiten van milieuorganisaties. In Nederland nog niet.

Project: Nanotechnologie

Daarom wil het Rathenau Instituut de gezondheidsrisico s van nanodeeltjes ter discussie brengen. Het richt zich daarbij op vier thema s: ultrafijne roetdeeltjes, toepassingen in materialen, in cosmetische en medische producten, en de zin en onzin van het zogeheten nanorobot-scenario.

Het instituut wil verhelderen wat de kansen en risico s van nanodeeltjes zijn en wat reeds gereguleerd is. Voor deze besloten project zullen vertegenwoordigers van de overheid, industrie, wetenschap en belangengroepen worden uitgenodigd. De Project ervan geeft richting aan de discussie over de vraag hoe de verschillende groeperingen in Nederland op een verantwoorde wijze om kunnen gaan met deze problematiek.

Projectleider: Dr.ir. Q.C. van Est

 

 

 

 

 

 

 

 Nano Debate

Nano-Debatten

Nano Debat