Nano Debate...Nano-Debatten...Nano-Debat


Nieuwe publicatie nanotechnologie

Nanotechnologie schept hoge economische verwachtingen en de Nederlandse regering investeert er flink in. Nanotechnologie maakt een breed scala aan nieuwe of verbeterde producten mogelijk, uiteenlopend van zonnecrèmes en platte beeldbuizen tot zichzelf reinigende ramen en sensoren om chemische wapens mee op te sporen. Daarnaast levert de nieuwe technologie voer voor allerlei speculaties over cyborgs en zelfreproducerende robots ter grootte van een bacterie, de ‘nanobots’.

Nanotechnologie raakt ook aan tal van bekende discussiepunten. ICT en privacy, voorspellende geneeskunde, duurzaamheid, oorlogsethiek: allemaal worden ze beïnvloed door de nieuwe technologie. Nanotechnologie zet bovendien nieuwe onderwerpen nadrukkelijker op de agenda, zoals de maakbaarheid van de mens en de vervaging van de grenzen tussen levende en dode materie.

Toch zijn media, politiek, belangengroepen en het grote publiek nauwelijks bekend met nanotechnologie, laat staan met de maatschappelijke gevolgen ervan.

Het Rathenau Instituut wil hier verandering in brengen. Met het project Nanotechnologie wil het instituut een open dialoog op gang brengen tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.


Als eerste resultaat is er nu het werkdocument Om het kleine te waarderen…Een schets van nanotechnologie: publiek debat, toepassingsgebieden en maatschappelijke aandachtspunten De publicatie beschrijft voor nanotechnologie relevante toepassingsgebieden.

Per gebied worden de maatschappelijke aandachtspunten benoemd. De studie laat verder zien hoe in verschillende landen het publieke debat over nanotechnologie langzaam maar zeker op gang komt. Aldus levert ze een eerste conceptagenda voor een bredere publieke discussie.


U kunt Om het kleine te waarderen hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rinie van Est
( tel: +31 (0)70-342 15 42 ) 

 

 

 

 

 

 Nano Debate

Nano-Debatten

Nano Debat